Suvenirnica

Ukusi i mirisi davnog vremena

Untitled-1

Asortiman naše suvenirnice čine ručno ređeni unikatni suveniri sa teritorije Srema. Pored fruškogorkog vina, nakita i skulptura i ručno rađene nošnje, stolnjaci, korpe od vrbovog pruća, kao i šaljive figurice sremaca, tamburaša, šamlica… ovde možete pronaći još mnogo autentičnih predmeta po kojima ćete se sećati posete Etno kući Majka Angelina.

Dobrodošli!

ETNO KUĆA

Majka Angelina

GRGUREVCI * FRUŠKA GORA

Untitled-1

Fruška gora, nekadašnje ostrvo Panonskog mora, pripada ostrvskim, starim gromadnim planinama. Pružajući se u pravcu zapad–istok, dužine oko 80 kilometara i širine 15 kilometara, sa najvišim vrhom od 539 metara – Crvenim čotom, Fruška gora predstavlja dominantnu orografsku celinu Panonske nizije. Fruškogorski planinski venac s istoka i severa ograničavaju aluvijalne ravni Save i Dunava, a sa juga i zapada sremske lesne zaravni.

Rimljani su je nazivali Alma Mons, što znači „plodna gora”, a današnji naziv potiče od starog slovenskog etnonima Frug, sinonima za Franke, što imenu daje značenje „planina Franaka”. Zbog burne geološke prošlosti, pravoj riznici fosilne flore i faune u svojim sedimentima, mnogobrojnim retkim predstavnicima biljnog i životinjskog sveta koji obitavaju na ovom području, kao i neprocenjivoj kulturno-istorijskoj baštini, Fruška gora je još 1960. proglašena nacionalnim parkom prirode.

Untitled-1

Etno kuća Majka Angelina

Maršala Tita 84
22213 Grgurevci

+381 65 268 03 94

office@etnokucamajkaangelina.com
www.etnokucamajkaangelina.com