Dešavanja

Predavanje ``Upoznajmo biodiverzitet``

Ukusi i mirisi davnog vremena

Untitled-1

U Etno kući Majka Anegelina se u martu 2012. godine održalo predavanja za učenike Osnovne škola “Boško Palkovljević Pinki” iz Sremske Mitrovice, Grgurevaca i Šuljma pod nazivom “Upoznajmo biodiverzitet”. Osnovci su imali prilike da se upoznaju sa ekologijom i zaštitom životne sredine. Naučili su nešto više o posmatranju prica, leptira i gljiva. Predavač je bio dipl. ekolog Marko Cvijanović koji je prilagodio predavanje njihovom uzrastu i na zanimljiv i edukativan način ih upoznao sa biodiverzitetom.

Tema upoznavanja dece i omladine sa ekologijom i prirodnom sredinom je uvek aktuelna i bitna i Etno kuća Majka Angelina se trudi da iskoristi svoj ruralni i prirodni ambijent kako bi promovisala akcije i radionice ovog tipa. Jovan Memedović, autor emisije “Sasvim prirodno”, je takođe prepoznao značaj ove teme i edukaciji dece o prirodi posvetio epizodu ”Roditelji su ostali u gradu”. Etno kuća Majka Angelina želi da deljenjem ove epizode podigne svest svih roditelja, učitelja, nastavnika o važnosti upoznavanja dece sa prirodnom i boravku u njoj.

Untitled-1

Fruška gora, nekadašnje ostrvo Panonskog mora, pripada ostrvskim, starim gromadnim planinama. Pružajući se u pravcu zapad–istok, dužine oko 80 kilometara i širine 15 kilometara, sa najvišim vrhom od 539 metara – Crvenim čotom, Fruška gora predstavlja dominantnu orografsku celinu Panonske nizije. Fruškogorski planinski venac s istoka i severa ograničavaju aluvijalne ravni Save i Dunava, a sa juga i zapada sremske lesne zaravni.

Rimljani su je nazivali Alma Mons, što znači „plodna gora”, a današnji naziv potiče od starog slovenskog etnonima Frug, sinonima za Franke, što imenu daje značenje „planina Franaka”. Zbog burne geološke prošlosti, pravoj riznici fosilne flore i faune u svojim sedimentima, mnogobrojnim retkim predstavnicima biljnog i životinjskog sveta koji obitavaju na ovom području, kao i neprocenjivoj kulturno-istorijskoj baštini, Fruška gora je još 1960. proglašena nacionalnim parkom prirode.